Animasjoner

Lengre animasjoner

Yanomami

Dette var en presentasjon av prosjektet som Ruben og Christan utførte under den internasjonale uken.

indianerfla

Frihandel

Dette var en presentasjon av prosjektet som Ruben og Christan utførte i samfunnslæretimene. Den handler forøvrig om frihandel.

frihandel

Korte animasjoner

Hund som ler

Denne flashen er en av de første animasjonene Peer laget. Den stammer fra ungdomsskoletiden og kan virke støtende for noen.

Kask

Denne flashen er også en av de første animasjonene Peer laget. Hva bakgrunnen for navnvalg var er for oss ukjent. Den stammer fra ungdomsskoletiden og kan virke støtende for noen.

kaskfla

Nerd

Denne flashen er laget av Ruben. Den stammer fra ungdomsskoletiden og kan virke støtende for noen.

nerdfla
 

Introer

Home.no/lettvann

Dette er introen til hjemmesiden til lettvann. Siden er forøvrig ennå oppe å går. Animasjonen er laget av Ruben

lettvannintro

Home.no/nicht

Nicht var en side vi laget for lenge siden. Det ble også laget en intro som kan sees her. Også denne animasjonen inneholder støtende scener. Den er forøvrig laget av Ruben.

nichtintro

Uviktig v2

Oppgjennom årene har vi laget flere versjoner av uvktig.com. Til flere av disse versjonene har vi laget en intro. Her er introen til versjon 2 som er laget av Ruben.

intro-v2

Uviktig v3

Oppgjennom årene har vi laget flere versjoner av uvktig.com. Til flere av disse versjonene har vi laget en intro. Her er introen til versjon 3 som er laget av Ruben.

intro-v3

Annet

Uviktig subelement

Dette var brukt som en liten reklame for uviktig.com på nettby. Den er laget av Ruben

nettbyfla

Uviktig crush

Dette er også en "reklame" for uviktig.com. Denne er laget av ruben

uviktigcrush

BuseMann Clan

Dette var en liten reklame for BuseMann Clan, som ble brukt på en tidligere hjemmesiden. Denne flashen er også laget av Ruben.

bucfla

Animasjoner

flash

Her finnes forskjellige animasjoner som vi har laget opp igjennom årene.

For å starte animasjonen er det bare å trykke på animasjonens navn eller bilde.


Siste: Intro Lettvann
Kommer: Intro - Uviktig v4